Assistance na wodzie

+48 - 570 - 344 - 114

Watercraft assistance

Żaden żeglarz ani motorowodniak nie chcę utknąć na wodzie. Dlatego firma Watercraft Service poszerza zakres swoich usług. Nasza pomoc na wodzie obejmuje:

- bezpieczne holowania jednostki,

- dostarczenia paliwa

obszaer dziłania assistance